Pon - Pet: 12:00 - 20:00; Sub: 10:00 - 15:00
Pozovite nas!+381 60 407 85 85

Cenovnik

KONZERVATIVNA I ESTETSKA STOMATOLOGIJA

 1. STOMATOLOŠKI PREGLED – 1.000,00 RSD
 2. STOMATOLOŠKI PREGLED SA PISANIM IZVEŠTAJEM – 2.000,00 RSD
 3. KOMPOZITNA FASETA – 4.000,00 RSD
 4. KOMPOZITNI ISPUN– JEDNOPOVRŠINSKI – 2.500,00 RSD
 5. KOMPOZITNI ISPUN– DVOPOVRŠINSKI – 3.000,00 RSD
 6. KOMPOZITNI ISPUN– TROPOVRŠINSKI – 3.500,00 RSD
 7. AMALGAMSKI ISPUN– JEDNOPOVRŠINSKI – 2.000,00 RSD
 8. AMALGAMSKI ISPUN– DVOPOVRŠINSKI – 2.300,00 RSD
 9. AMALGAMSKI ISPUN – TROPOVRŠINSKI – 2.700,00 RSD
 10. TERAPIJA DUBOKOG KARIJESA – 1.500,00 RSD
 11. MORTALNA EKSTRIPACIJA PULPE – 1.500,00 RSD
 12. ENDODONTSKO LEČENJE – JEDNOKANALNO – 2.000,00 RSD
 13. ENDODONTSKO LEČENJE – DVOKANALNO – 3.000,00 RSD
 14. ENDODONTSKO LEČENJE – TROKANALNO – 4.000,00 RSD
 15. INTERSEANSNO LEČENJE KANALA KORENA – JEDNOKANALNO – 1.500,00 RSD
 16. INTERSEANSNO LEČENJE KANALA KORENA – VIŠEKANALNO – 2.000,00 RSD
 17. MAŠINSKA OBRADA KANALA KORENA – PO KANALU – 3.500,00 RSD
 18. RETRETMAN KANALA KORENA ZUBA – JEDNOKANALNO – 3.000,00 RSD
 19. RETRETMAN KANALA KORENA ZUBA – DVOKANALNO – 4.000,00 RSD
 20. RETRETMAN KANALA KORENA ZUBA – TROKANALNO – 5.000,00 RSD
 21. BELJENJE ZUBA – PO ZUBU – 3.000,00 RSD
 22. BELJENJE ZUBA PO VILICI – ORDINACIJSKO – 12.500,00 RSD
 23. BELJENJE ZUBA PO VILICI– NOĆNO – 12.500,00 RSD
 24. HIJALURON FILERI/Ml – 25.000,00 RSD

DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

 1. UKANJANJE MEKIH I TVRDIH NASLAGA (UMN , UZK) – 2.000,00 RSD
 2. PESKIRANJE ZUBA I FLUORIZACIJA – 2.000,00 RSD
 3. ANTIINFLAMATORNA TERAPIJA (UMN, UZK, POLIRANJE, PESKIRANJE I FLUORIZACIJA) – 3.000,00 RSD
 4. FLUORIZACIJA ZUBA TREJEVIMA – PO VILICI – 2.000,00 RSD
 5. ZALIVANJE FISURA (PO ZUBU) – 1.000,00 RSD
 6. KOMPOZITNI ISPUN KOD DECE – JEDNOPOVRŠINSKI – 1.500,00 RSD
 7. KOMPOZITNI ISPUN KOD DECE – DVOPOVRŠINSKI – 1.800,00 RSD
 8. KOMPOZITNI ISPUN KOD DECE – TROPOVRŠINSKI – 2.000,00 RSD
 9. VAĐENJE MLEČNIH ZUBA – 700,00 RSD

IMPLANTOLOGIJA, PARODONTOLOGIJA I ORALNA HIRURGIJA

 1. OBRADA PARODONTALNOG DŽEPA PO ZUBU – 1.500,00 RSD
 2. TERAPIJA AKUTNOG PARODONTALNOG APSCESA – DRENAŽA – 1.500,00 RSD
 3. GINGIVEKTOMIJA I GINGIVOPLASTIKA PO ZUBU – 2.000,00 RSD
 4. RUTINSKO VAĐENJE ZUBA – 2.500,00 RSD
 5. KOMPLIKOVNO VAĐENJE ZUBA – 3.500,00 RSD
 6. HIRUŠKO VAĐENJE ZUBA – 10.000,00 RSD
 7. RESEKCIJA JEDNOKORENIH ZUBA – 10.000,00 RSD
 8. RESEKCIJA GORNJIH DVOKORENIH ZUBA – 14.800,00 RSD
 9. INTRAORALNA INCIZIJA APSCESA – DRENAŽA – 1.500,00 RSD
 10. LEČENJE ALVEOLITA – 2.500,00 RSD
 11. PREZERVACIJA AELVEOLE ZUBA – 12.500,00 RSD
 12. UGRADNJA ZAMENIKA ZA KOST – 20.000,00 RSD
 13. UGRADNJA RESORPTIVNE MEMBRANE – 20.000,00 RSD
 14. PLASTIKA PLIKA I FRENULUMA – 6.500,00 RSD
 15. UKLANJANJE HIPERTROFIČNE MUKOZE – 3.000,00 RSD
 16. NIVELACIJA ALVEOLARNOG GREBENA – 6.000,00 RSD
 17. UGRADNJA IMPLANTA – ALPHA BIO – 50.000,00 RSD
 18. UGRADNJA IMLANTA – BREDENT – 62.000,00 RSD
 19. UGRADNJA IMPLANTA – STRAUMANN – 80.000,00 RSD
 20. UGRADNJA IMPLANTA – NOBEL BIOCARE – 80.000,00 RSD
 21. REŽANJ OPERACIJA – PO ZUBU – 6.500,00 RSD

STOMATOLOŠKA PROTETIKA

 1. UKLANJANJE STARE KRUNICE- PO ČLANU – 600,00 RSD
 2. PRIVREMENA KRUNA – 1.200,00 RSD
 3. PRIVREMENA KRUNA – INDIREKTNO IZRAĐENA – 4.000,00 RSD
 4. LIVENA NADOGRADNJA – 4.000,00 RSD RSD
 5. FIBERGLAS NADOGRADNJA – 6.500,00 RSD
 6. KERAMIČKI INLEJ/ONLEJ – 19.000,00 RSD
 7. KERAMIČKE FASETE – 24.000,00 RSD
 8. METALOKERAMIČKA KRUNA – PO ČLANU – 10.000,00 RSD
 9. ELASTIČNA PROTEZA – 30.000,00 RSD
 10. BEZMETALNA KERAMIČKA KRUNA – PO ČLANU – 25.000,00 RSD
 11. METALOKERAMIČKA KRUNA NA IMPLANTU (BEZ ABATMENTA) – 19.000,00 RSD
 12. BEZMETALNA KERAMIČKA KRUNA NA IMPLANTU (BEZ ABATMENTA) – 35.000,00 RSD
 13. TOTALNA PROTEZA – 30.000,00 RSD
 14. IMEDIJANTNA PROTEZA – 19.000,00 RSD
 15. PARCIJALNA AKRILATNA PROTEZA – 30.000,00 RSD
 16. PARCIJALNA SKELETIRANA PROTEZA – 40.000,00 RSD
 17. PARCIJALNA SKELETIRANA PROTEZA SA ATEČMENIMA – 55.000,00 RSD
 18. REPARATURA PROTEZE – 3.500,00 RSD
 19. DIREKTNO PODLAGANJE PROTEZE – 3.000,00 RSD
 20. INDIREKTNO PODLAGANJE PROTEZE – 7.000,00 RSD
 21. RETENCIONA FOLIJA – JEDNOSLOJNA (BRUKSO FOLIJA) – 6.500,00 RSD
 22. RETENCIONA FOLIJA – DVOSLOJNA – 12.000,00 RSD
 23. GOTOVE HIBRIDNE FASETE – 14.400,00 RSD
 24. TELESKOP KRUNA/Ml – 19.000,00 RSD
 25. PRIVREMENA PARCIJALNA PROTEZA-ŽABICA – 6.000,00 RSD