Pon - Pet: 12:00 - 20:00;Sub: 10:00 - 15:00

Cenovnik

Konzervativna i estetska stomatologija

STOMATOLOŠKI PREGLED 1.500,00
STOMATOLOŠKI PREGLED SA PISANIM IZVEŠTAJEM 2.500,00
KOMPOZITNA FASETA 4.500,00
KOMPOZITNI ISPUN – JEDNOPOVRŠINSKI 3.000,00
KOMPOZITNI ISPUN – DVOPOVRŠINSKI 3.500,00
KOMPOZITNI ISPUN – TROPOVRŠINSKI 4.000,00
AMALGAMSKI ISPUN – JEDNOPOVRŠINSKI 2.000,00
AMALGAMSKI ISPUN – DVOPOVRŠINSKI 2.300,00
AMALGAMSKI ISPUN – TROPOVRŠINSKI 2.700,00
TERAPIJA DUBOKOG KARIJESA 2.500,00
MORTALNA EKSTRIPACIJA PULPE 2.000,00
ENDODONTSKO LEČENJE – JEDNOKANALNO 3.500,00
ENDODONTSKO LEČENJE – DVOKANALNO 4.000,00
ENDODONTSKO LEČENJE – TROKANALNO 4.500,00
INTERSEANSNO LEČENJE KANALA KORENA – JEDNOKANALNO 2.000,00
INTERSEANSNO LEČENJE KANALA KORENA – VIŠEKANALNO 2.500,00
MAŠINSKA OBRADA KANALA KORENA – PO KANALU 3.500,00
RETRETMAN KANALA KORENA ZUBA – JEDNOKANALNO 3.500,00
RETRETMAN KANALA KORENA ZUBA – DVOKANALNO 4.500,00
RETRETMAN KANALA KORENA ZUBA – TROKANALNO 5.500,00
BELJENJE ZUBA – PO ZUBU 3.500,00
BELJENJE ZUBA PO VILICI – ORDINACIJSKO 12.500,00
BELJENJE ZUBA PO VILICI – KUĆNO 12.500,00
HIJALURON FILERI/Ml 25.000,00

Dečja i preventivna stomatologija

UKANJANJE MEKIH I TVRDIH NASLAGA (UMN, UZK) 2.000,00
PESKIRANJE ZUBA I FLUORIZACIJA 2.000,00
ANTIINFLAMATORNA TERAPIJA ( UMN,UZK,POLIRANJE ,PESKIRANJE I FLUORIZACIJA) 3.000,00
FLUORIZACIJA ZUBA TREJEVIMA – PO VILICI 2.000,00
GLASJONOMERNI ISPUN 2.500,00
ZALIVANJE FISURA (PO ZUBU) 2.500,00
KOMPOZITNI ISPUN KOD DECE – JEDNOPOVRŠINSKI 2.200,00
KOMPOZITNI ISPUN KOD DECE – DVOPOVRŠINSKI 2.700,00
KOMPOZITNI ISPUN KOD DECE – TROPOVRŠINSKI 3.200,00
VAĐENJE MLEČNIH ZUBA – RUTINSKO 1.000,00
VAĐENJE MLEČNIH ZUBA-KOMPLIKOVANO 2.500,00

Implantologija , parodontologija i oralna hirurgija

OBRADA PARODONTALNOG DŽEPA PO ZUBU 1.500,00
TERAPIJA AKUTNOG PARODONTALNOG APSCESA – DRENAŽA 1.500,00
GINGIVEKTOMIJA I GINGIVOPLASTIKA PO ZUBU 2.000,00
RUTINSKO VAĐENJE ZUBA 2.500,00
KOMPLIKOVNO VAĐENJE ZUBA 4.000,00
HIRUŠKO VAĐENJE ZUBA 12.000,00
RESEKCIJA JEDNOKORENIH ZUBA 12.000,00
RESEKCIJA GORNJIH DVOKORENIH ZUBA 14.800,00
INTRAORALNA INCIZIJA APSCESA – DRENAŽA 1.500,00
LEČENJE ALVEOLITA 2.500,00
PREZERVACIJA AELVEOLE ZUBA 12.500,00
UGRADNJA ZAMENIKA ZA KOST 24.000,00
UGRADNJA RESORPTIVNE MEMBRANE 24.000,00
PLASTIKA PLIKA I FRENULUMA 6.500,00
UKLANJANJE HIPERTROFIČNE MUKOZE 3.000,00
NIVELACIJA ALVEOLARNOG GREBENA 6.000,00
UGRADNJA IMPLANTA – ALPHA BIO 50.000,00
RUGRADNJA IMLANTA – BREDENT 62.000,00
UGRADNJA IMPLANTA – STRAUMANN 80.000,00
UGRADNJA IMPLANTA – NOBEL BIOCARE 80.000,00
REŽANJ OPERACIJA – PO ZUBU 6.500,00

Stomatološka protetika

UKLANJANJE STARE KRUNICE- PO ČLANU 1.000,00
PRIVREMENA KRUNA 1.200,00
PRIVREMENA KRUNA – INDIREKTNO IZRAĐENA 4.000,00
LIVENA NADOGRADNJA 4.000,00
FIBERGLAS NADOGRADNJA 6.500,00
KERAMIČKI INLEJ/ONLEJ 19.000,00
KERAMIČKE FASETE 24.000,00
METALOKERAMIČKA KRUNA –PO ČLANU 12.000,00
ELASTIČNA PROTEZA 30.000,00
BEZMETALNA KERAMIČKA KRUNA – PO ČLANU 25.000,00
METALOKERAMIČKA KRUNA NA IMPLANTU (BEZ ABATMENTA) 19.000,00
BEZMETALNA KERAMIČKA KRUNA NA IMPLANTU (BEZ ABATMENTA) 35.000,00
HIBRIDNE RESTAURACIJE NA IMPLANTATIMA (ALL ON FOUR) 180.000,00-470.000,00
TOTALNA PROTEZA 30.000,00
IMEDIJANTNA PROTEZA 19.000,00
PARCIJALNA AKRILATNA PROTEZA 30.000,00
PARCIJALNA SKELETIRANA PROTEZA 50.000,00
PARCIJALNA SKELETIRANA PROTEZA SA ATEČMENIMA 65.000,00
REPARATURA PROTEZE 3.500,00
DIREKTNO PODLAGANJE PROTEZE 3.000,00
INDIREKTNO PODLAGANJE PROTEZE 7.000,00
RETENCIONA FOLIJA – JEDNOSLOJNA (BRUKSO FOLIJA) 6.500,00
RETENCIONA FOLIJA – DVOSLOJNA 9.000,00
GOTOVE HIBRIDNE FASETE 14.400,00
TELESKOP KRUNA 19.000,00
PRIVREMENA PARCIJALNA PROTEZA -ZABICA 6.000,00
DEFINITIVNO CEMENTIRANJE MOSTA/KRUNICE 2.000,00
DENTALNI RADIOGRAM 400,00