Pon - Pet: 12:00 - 20:00;Sub: 10:00 - 15:00

Implantologija

Implantologija

Implantologija dostupna svima.

Implantologija je najmlađa, ali vrlo zahtevna grana stomatologije sa vrlo strogim kriterijumima uspešnosti. Stog mora da integriše bogato znanje, veštinu i iskustvo terapeuta.

Zubni implanti danas predstavljaju najbolje rešenje u slučaju nedostatka zuba (jedan, više ili svi). Razlog za to je u specifičnom opterećenju koje se preko implantata prenosi na kost, a koje je sa biomehaničkog aspekta najsličnije prirodnom zubu. Implantat je zamena za izgubljeni koren zuba.

Ugradnja zubnih implanata danas je rutinska intervencija sa preko 96% uspehaIntervencija je bezbolna, izvodi se u lokalnoj anesteziji, a po potrebi može i u sedaciji.

Implantologija

U našoj ordinaciji radimo sa više vrsta implantnih sistema i sarađujemo sa najpoznatijim implantatnim kućama. To su: Nobel biocare, Straumann, Bredent, Alpha Bio tech