Pon - Pet: 12:00 - 20:00;Sub: 10:00 - 15:00

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija

U situaciji kad konzervativnom terapijom ne mogu da se saniraju oboljenja zuba, tvrdih i mekih tkiva primenjuju se oralno hirurške procedure. Tu spadaju: rutinsko vađenje zuba, komplikovano vađenje zuba, vađenje zaostalih korenova, odsecanje vrha korena – apikotomije, enukleacija ciste, preprotetska hirurgija (nivelacija grebena,korekcija koštanih izraštaja – egzostoza, odsecanje plika i frenuluma, produbljivanje forniksa) i preimplantološka hirurgija ( augmentacija grebena zamenicima za kost, prezervacija alveole, aplikovanje resorptivne membrane, podizanje sinusa).
Primenom lokalne anestezije i odgovarajućih hirurških postupaka omogućene su bezbolne intervencije sa minimalnom traumom okolnih tkiva i retkim postoperativnim komplikacijama.