Pon - Pet: 12:00 - 20:00;Sub: 10:00 - 15:00

Ortodoncija

Ortodoncija

Ortodontskim aparatima je moguće ispraviti nepravilan položaj zuba i vilica mobilnim aparatima u periodu mešovite denticije ili fiksnim aparatima u periodu stalne denticije, a nekad i kombinacijom mobilnog i fiksnog aparata. Konačan cilj je pravilan niz zuba gornje i donje vilice, sa pravilnim preklopom gornjih zuba preko donjih i sa što većim brojem i uravnoteženim kontaktima sa obe strane zubnih nizova. Time se postiže maksimalna efikasnost pri žvakanju, ravnomerna podela sile u vilici, povoljni uslovi za održavanje oralne higijene i, naravno, zadovoljavajuća estetika.

Prateći razvoj savremene stomatologije i ortodoncije naša ordinacija već niz godina primenjuje i folije za ispravljanje zuba, najčešće M Aligner sistem. Ovaj postupak je veoma precizan, jer koristi naprednu tehnologiju – otisak se skenira, softverski obrađuje, pravi plan terapije i na kraju se dobijaju printovani 3D modeli. Konstantnim nošenjem folija (oko 20h dnevno) vrši se kontinuirani pritisak na zube koji dovodi do pomeranja zuba. Broj folija zavisi od težine malpozicije, broja zuba koji su uključeni u terapiju i načina pomeranja tih zuba tokom terapije.
✓ Postupak je manje invazivan.
✓ Procedura je brza. Jednom posetom stomatologu, možete dobiti komplet folija za celu terapiju!
✓ Održavanje higijene je nesmetano.
✓ Estetika je zadovoljavajuća.