Pon - Pet: 12:00 - 20:00;Sub: 10:00 - 15:00

Protetika

Protetika

Savremena protetika u tesnoj je vezi sa digitalnom stomatologijom koja uključuje primenu kompjuterskih tehnologija u protokol rada, od planiranja, otiskivanja do dizajna i izrade fiksnih ili mobilnih nadoknada na zubima ili implantima. Ovako izrađene nadoknade imaju brojne prednosti u odnosu na konvencionalne: preciznije su, rubno bolje zaptivaju, mehanički otpornije, izrađuju se kraće i komfornije su i za pacijenta i za terapeuta.

Analognim ili digitalnim planiranjem dobijamo optimalan estetski rezultat uz minimalan rizik od komplikacija. Na ovaj način možemo isplanirati izradu inleja, onleja, ljuspica ili vinira, privremenih kruna, metalokeramičkih i bezmetalnih kruna, teleskop proteza i proteza sa atečmenima i drugih kompleksnih i mobilnih nadoknada. Svaki pacijent ima mogućnost da vidi kako će njegova buduća nadoknada izgledati. To dobijamo kompjuterskom simulacijom mogućeg izgleda osmeha (smile design) ili modelovanjem nadoknade u vosku na modelu (wax up). Na osnovu wax up mozemo uraditi silikonski ključ i na osnovu ključa uraditi nadoknade od privremenog materijala i pokazati izgled buduće nadoknade u ustima pacijenta (mock up). Takvu nadoknadu možemo prilagođavati i menjati do željenog izgleda.

Vrhunac uspeha je kad se zadovolje svi aspekti estetike i funkcije i nađe kompromis između lepote i istine.

Svaki naš pacijent u fazi izrade protetske i implanto-protetske terapije dobija privremenu nadoknadu. To mogu biti privremene krune ordinacijski izrađene ili laboratorijske CAD-CAM krune koje mogu poslužiti i kao mock up, a retko to mogu biti i razne elastične proteze ili teleskop proteze od biodentaplasta.