Dental Design Studio

Zubotehnička laboratorija

Prateći visoke standarde u stomatologiji, zubotehnička laboratorija DDS je opremljena najsavremenijom digitalnom opremom i kontinuirano ulaže u edukaciju svog tima. U laboratoriji se za modelaciju koriste dva vodeća dentalna softvera firme 3SHAPE i EXOCAD. Digitalan način izrade odnosi se, kako na izradu metal-keramičkih mostova, čije se konstrukcije izrađuju štampanjem sa apsolutnom preciznošću u 3D štampaču, tako i na izradu bezmetalnih nadoknada, koje se dobijaju frezovanjem u najsavremenijim CNC frez mašinama Na taj način se dobijaju apsolutno najprecizniji stomatoprotetski radovi, kojima vešte ruke tehničara daju krajnju prirodnu lepotu.