Dr Dimitrije Nanuševski

Doktor stomatologije

Rodjen 1985. godine.
Nakon završenog osnovnog i srednjeg obrazovanja 2004. godine upisuje Fakultet za poslovnu informatiku, smer programiranje i projekotvanje, na kom diplomira 2008. godine. Iste godine obrazovanje nastavlja na Stomatoškom fakultetu u Beogradu, a 2014. stiče zvanje Doktor stomatologije. Obostrano interesovanje rezultira svakodnevnim usavršavanjem u oblasti digitalne stomatologije objedinjujući na taj način stečena znanja i veštine.
Govori engleski i italijanski jezik.