Rođena 1989.godine.
Diplomirala na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 2014.godine. Stečena znanja sa posebnim osvrtom na restaurativne procedure i endodontsku terapiju usavršava kroz sertifikovane kurseve i druge vidove kontinuirane edukacije.
Posvećena je radu sa decom.