Dr Natalija Banović

Doktor stomatologije

Rođena 12.04.1996. godine u Kraljevu završava osnovnu i srednju zubotehničku školu kao đak generacije. Na stomatološkom fakultetu diplomira 2021 sa prosečnom ocenom 9,3. Nakon obavljenog staža na VMA nastavlja aktivno da se usavršava na polju restaurativne, preventivne stomatologije kao i endodoncije.Posvećena radu sa decom.