Dr Nenad Andrijašević

Specijalista ortopedije vilica

Stomatološki fakultet u Beogradu završava u 1988. godine (sa prosekom 8,82), a specijalizaciju iz ortopedije vilica 1995. godine kao jedan od najmlađih. Od tada se bavi ortodoncijom dece i odraslih. Poseduje veliko iskustvo u radu sa pacijentima primenjujući fiksne i mobilne ortodontske aparate.