Specijalista parodontologije i implantologije. Stomatološki fakultet završio je u Beogradu, a specijalizaciju
i magisterijum u Americi na UCLA i Univerzitetu Oklahoma. Jedan je od vodećih implantologa u svetu i
globalni klinički konsultant vodećeg svetskog proizvođača implantata Nobel Biocare. Predavač je na
postdiplomskim studijama parodontologije u Beču i na univerzitetima i stručnim skupovima širom sveta.