Dr Sanela Jovanović

Doktor stomatologije

Rođena 15.04.1992. godine u Kruševcu, gde je završila osnovnu školu i srednju zubotehničku školu. Stomatološki fakultet u Beogradu završava 2017. Posvećena je pacijentima i usavršavanju svog znanja i rada kroz različite vidove kontinuirane edukacije, na polju restaurativne, estetske stomatologije i endodoncije.