Pon - Pet: 12:00 - 20:00;Sub: 10:00 - 15:00

Cenovnik

Konzervativna i estetska stomatologija

STOMATOLOŠKI PREGLED 2.000,00
STOMATOLOŠKI PREGLED SA PISANIM IZVEŠTAJEM 3.000,00
KOMPOZITNA FASETA 5.000,00
KOMPOZITNI ISPUN – JEDNOPOVRŠINSKI 3.500,00
KOMPOZITNI ISPUN – DVOPOVRŠINSKI 4.000,00
KOMPOZITNI ISPUN – TROPOVRŠINSKI 4.500,00
AMALGAMSKI ISPUN – JEDNOPOVRŠINSKI 2.500,00
AMALGAMSKI ISPUN – DVOPOVRŠINSKI 3.000,00
AMALGAMSKI ISPUN – TROPOVRŠINSKI 3.500,00
TERAPIJA DUBOKOG KARIJESA 2.500,00
MORTALNA EKSTRIPACIJA PULPE 2.500,00
ENDODONTSKO LEČENJE – JEDNOKANALNO 4.000,00
ENDODONTSKO LEČENJE – DVOKANALNO 4.500,00
ENDODONTSKO LEČENJE – TROKANALNO 5.000,00
INTERSEANSNO LEČENJE KANALA KORENA – JEDNOKANALNO 2.500,00
INTERSEANSNO LEČENJE KANALA KORENA – VIŠEKANALNO 3.000,00
MAŠINSKA OBRADA KANALA KORENA – PO KANALU 3.500,00
REVIZIJA KANALA KORENA ZUBA – JEDNOKANALNO 4.000,00
REVIZIJA KANALA KORENA ZUBA – DVOKANALNO 5.000,00
REVIZIJA KANALA KORENA ZUBA – TROKANALNO 5.500,00
BELJENJE ZUBA – PO ZUBU 3.500,00
BELJENJE ZUBA PO VILICI – ORDINACIJSKO 12.500,00
BELJENJE ZUBA PO VILICI – KUĆNO 12.500,00
HIJALURON FILERI/Ml 25.000,00

Dečja i preventivna stomatologija

UKANJANJE MEKIH I TVRDIH NASLAGA (UMN, UZK) 3.000,00
ANTIINFLAMATORNA TERAPIJA 4.000,00
FLUORIZACIJA ZUBA TREJEVIMA – PO VILICI 3.000,00
IMPREGNACIJA ZUBA FLUORIDIMA – PO VILICI 2.500,00
GLASJONOMERNI ISPUN (jednopovršinski) 3.000,00
GLASJONOMERNI ISPUN (dvopovršinski) 3.500,00
GLASJONOMERNI ISPUN (tropovršsinski) 4..000,00
ZALIVANJE FISURA PO ZUBU (kompozitni zalivac) 2.500,00
ZALIVANJE FISURA PO ZUBU (GJC zalivac) 3.000,00
KOMPOZITNI ISPUN KOD DECE – JEDNOPOVRŠINSKI 2.500,00
KOMPOZITNI ISPUN KOD DECE – DVOPOVRŠINSKI 3.000,00
KOMPOZITNI ISPUN KOD DECE – TROPOVRŠINSKI 3.500,00
VAĐENJE MLEČNIH ZUBA (sa površinskim anestetikom) 2.000,00
VAĐENJE MLEČNIH ZUBA (sa lokalnim anestetikom) 3.000,00
VAĐENJE MLEČNIH ZUBA – KOMPLIKOVANO (separacija) 4.000,00
RAD SA PRSTENOM 2.000,00
MORTALNA AMPUTACIJA NA MLEČNOM ZUBU 1.000,00
IMOBILIZACIONI SPLINT 6000 – 12.000,00
UKLANJANJE IMPOBILIZACIONOG SPLINTA 5.000,00

Implantologija , parodontologija i oralna hirurgija

OBRADA PARODONTALNOG DŽEPA PO ZUBU 2.000,00
TERAPIJA AKUTNOG PARODONTALNOG APSCESA – DRENAŽA 2.000,00
GINGIVEKTOMIJA I GINGIVOPLASTIKA PO ZUBU 2.500,00
RUTINSKO VAĐENJE ZUBA 3.500,00
KOMPLIKOVNO VAĐENJE ZUBA 6.000,00
HIRUŠKO VAĐENJE ZUBA 14.000,00
RESEKCIJA JEDNOKORENIH ZUBA 12.000,00
RESEKCIJA GORNJIH DVOKORENIH ZUBA 15.000,00
INTRAORALNA INCIZIJA APSCESA – DRENAŽA 2.500,00
LEČENJE ALVEOLITA 2.500,00
PREZERVACIJA AELVEOLE ZUBA 19.000,00
UGRADNJA ZAMENIKA ZA KOST 24.000,00
UGRADNJA RESORPTIVNE MEMBRANE 24.000,00
PLASTIKA PLIKA I FRENULUMA 12.000,00
UKLANJANJE HIPERTROFIČNE MUKOZE 6.000,00
NIVELACIJA ALVEOLARNOG GREBENA 12.000,00
UGRADNJA IMPLANTA – ALPHA BIO 50.000,00
UGRADNJA IMLANTA – BREDENT 62.000,00
UGRADNJA IMPLANTA – STRAUMANN 80.000,00
UGRADNJA IMPLANTA – NOBEL BIOCARE 80.000,00
REŽANJ OPERACIJA – PO ZUBU8 8.000,00

Stomatološka protetika

UKLANJANJE STARE KRUNICE – PO ČLANU 1.200,00
PRIVREMENA KRUNA 1.200,00
PRIVREMENA KRUNA – INDIREKTNO IZRAĐENA 4.000,00
PRIVREMENO CEMENTIRANJE KRUNE 2.000,00
DEFINITIVNO CEMENTIRANJE KRUNE 2.500,00
DEFINITIVNO CEMENTIRANJE MOSTA (DO TRI ČLANA) 3.000,00
DEFINITIVNO CEMENTIRANJE MOSTA (VIŠE OD TRI ČLANA) 4.000,00
LIVENA NADOGRADNJA 6.500,00
FIBERGLAS NADOGRADNJA 6.500,00
KERAMIČKI INLEJ/ONLEJ 20.000,00
KERAMIČKA FASETA – VINIR 24.000,00
METALOKERAMIČKA KRUNA – PO ČLANU 14.400,00
EVAL PLAST –  ELASTIČNA PROTEZA 30.000,00
BEZMETALNA KERAMIČKA KRUNA – PO ČLANU 25.000,00
METALOKERAMIČKA KRUNA NA IMPLANTU (BEZ ABATMENTA) 19.000,00
BEZMETALNA KERAMIČKA KRUNA NA IMPLANTU (BEZ ABATMENTA) 35.000,00
TOTALNA PROTEZA 40.000,00
IMEDIJANTNA PROTEZA 30.000,00
PARCIJALNA AKRILATNA PROTEZA 30.000,00
PARCIJALNA SKELETIRANA PROTEZA 50.000,00
PARCIJALNA SKELETIRANA PROTEZA SA ATEČMENIMA 65.000,00
REPARATURA PROTEZE 6.000,00
DIREKTNO PODLAGANJE PROTEZE 3.000,00
INDIREKTNO PODLAGANJE PROTEZE 10.000,00
RETENCIONA FOLIJA – JEDNOSLOJNA (BRUKSO FOLIJA) 6.500,00
RETENCIONA FOLIJA – DVOSLOJNA 9.000,00
GOTOVE HIBRIDNE FASETE 14.400,00
HIBRIDNE RESTAURACIJE NA IMPLANTATIMA 180.000,00-470.000,00
TELESKOP KRUNA 24.000,00
PRIVREMENA PARCIJALNA PROTEZA -ZABICA 6.000,00

Ortopedija - Vilica

FIKSNI ORTO APARAT – METALNE BRAVICE 72.000,00
FIKSNI ORTO APARAT – ESTETSKE BRAVICE 96.000,00
ORTODONTSKI PLOČASTI APARAT 30.000,00
RETENCIONA FOLIJA 6.000,00
3D ORTO ANALIZA 6.000,00
ANALIZA SOKLI 4.000,00
FOLIJE ZA ISPRAVLJANJE ZUBA-PO FOLIJI 12.000,00